DAREL HEAT

Combining our expertise and partners in the

heat sector with many years of experience

managing large-scale energy projects, we are

accelerating the sustainable realisation of

district heating networks and complex

industrial processes

Who we Serve

Heat as a Service

Concentrated Solar Thermal

We provide sustainable heat solutions for the industry and built environment

Who We Serve

Industry

We deliver renewable high temperature heat solutions on various scales to a wide range of industries (chemicals, steel, paper, food) in Western Europe. Together with our strategic partners we form a one-stop-shop that offers a range of services from consultancy (technical, economical, business) to delivering ‘heat as a service’ and ‘turnkey’ heat facilities

Built environment
We develop large-scale heat solutions for the built environment (housing areas, small industrial areas) integrating different sustainable heating technologies and sources into a reliable operational system. Together with our strategic partners we form a one-stop-shop that offers a range of services from consultancy (technical, economical, business) to delivering ‘heat as a service’  and ‘turnkey’ heat facilities

We help you through the whole heat value chain

Heat as a service

We deliver sustainable heat/steam on site at competitive rates. No upfront investment is required, only a fixed term purchase agreement and we will handle the financing, project development and maintenance. Heat delivery performance are guaranteed for > 25 years

CST delivers sustainable high temperature heat up to 400˚C

Concentrated solar thermal

Concentrated Solar Thermal or CST is a proven technology based on parabolic mirrors with collector tubes that generate high-temperature heat up to 400 ˚C. The mirrors rotate with the movement of the sun and convert solar radiation to heat or steam three to four times more efficient than solar PV.  CST is a zero-carbon solution that has no supply chain and enables multiple use of the optimum limited space at industrial sites. The heat can easily be combined with other heat sources and may be stored in thermal energy storage (TES) facilities to balance supply and demand during multiple days- and nights and during the seasons.

Our latest news

Darel Heat and our products are being picked up by the media more and more.

2020 European Industry & Energy Summit

DAREL to present Concentrated Solar Thermal energy (CST) at the 2020 European Industry & Energy Summit next week!

Marc Peters will represent our partner company bv Azteq and speak about producing high quality industrial heat (up to 400˚C) from sunlight in the Netherlands using parabolic mirrors. While solar heat has traditionally been an option for warmer regions with high solar irradiation, #Azteq has realized significant cost reductions across their CST value chain. Combined with the concept “Heat as a Service”, Azteq offers significant annual emission reductions for industrial heating systems at competitive rates.

This is a great opportunity for industrial consumers of steam that face increasing emissions-related expenses, as CST can considerably reduce their annual footprint.

Lingewaard onderzoekt open warmtenet

De wijken Zilverkamp en Driegaarden in Huissen worden mogelijk aangesloten op een open warmtenet. Lingewaard hoopt 3.300 huishoudens in de wijken te verleiden om een aansluiting op dat net te nemen.  ,,Tegen een prijs die vergelijkbaar of zelfs lager is dan de huidige gasrekening”, zegt wethouder Aart Slob.

Er ligt nu al een warmtenet in tuindersgebied Next Garden. Dat verbruikt nog aardgas en heeft een rechtstreekse verbinding met de aardgasvelden in Groningen. Jaarlijks stroomt er 25 miljoen kubieke meter gas door die leiding, maar minister Erik Wiebes (economie en klimaat) draait die kraan per 2021 dicht. Daarom laten de tuinders op Next Garden een biomassacentrale bouwen waar het warmtenet op gaat draaien. Wiebes stelt daar ruim 53 miljoen subsidie voor beschikbaar. Die centrale wordt gestookt met snoei- en afvalhout uit de gemeente zelf.

Gemeente Lingewaard werkt aan verduurzaming. Hierbij werken we samen met Firan, het warmtebedrijf van Alliander, en Lingezegen Energy, het energiebedrijf van een tuinderscollectief in NEXTgarden. Samen onderzoeken we of we kunnen komen tot de aanleg van een open warmtenet waar (glastuinbouw)bedrijven en woningen op aan kunnen sluiten. Donderdag 6 juni ondertekenden Firan, Lingezegen Energy en de gemeente Lingewaard hiervoor een intentieovereenkomst. Doel is om tot een aanbod te komen waardoor het aantrekkelijk wordt om over te schakelen van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening. 

Zonnespiegels wekken warmte op voor Belgische industrie

In België is een zonthermisch park geopend dat warmte opwekt voor een industrieel bedrijf in de Antwerpse haven. Met behulp van zonnespiegels kan warmte van de zon worden gevangen en omgezet naar 400°C. De techniek kan tot vermindering van gasverbruik in de sector leiden die nu is aangewezen op aardgas of waterstof vanwege de benodigde hoge temperaturen.

Het Belgische bedrijf Azteq plaatste afgelopen woensdag als pilot het zonnespiegelpark bij een opslagbedrijf voor chemicaliën, ADPO. Azteq wil groene warmtetechnologieën voor de industriële sector ontwikkelen. De techniek is veel toegepast in woestijngebied in West-Amerika, zegt Koen Vermout, CEO en medeoprichter van het bedrijf. Zijn zakenpartner en de andere oprichter van Azteq, Kari Ven, deed in Californië ervaring op met de concentrated solar thermal installaties (CST). In Spanje wordt met zo’n park elektriciteit geproduceerd, maar voor warmte-opwek werd de techniek tot deze week nog niet toegepast in Europa.